tel. Fax: (91) 38-411-17 biuro@lgdgryflandia.pl
Lokalna Strategia Rozwoju 2023-2027
Umowa Ramowa 2023-2027
Plan Komunikacji
Harmonogram naboru wniosków
Procedury naboru wniosków
Kryteria oceny projektów
Regulamin Rady
Plan Szkoleń Członków Organu Decyzyjnego i Pracowników Biura LGD
Wsparcie przygotowawcze 2021-2027
Plan włączenia lokalnej społeczności
Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

Lokalna Strategia Rozwoju

Umowa Ramowa

Plan Komunikacji 

Harmonogram Naboru Wniosków

Plan Szkoleń Członków Organu Decyzyjnego i Pracowników Biura LGD 

PODDZIAŁANIE 19.1 WSPARCIE PRZYGOTOWAWCZE

(drugi nabór wniosków o przyznanie pomocy) w ramach PROW na lata 2014-2020

Rodzaj Wnioskodawcy

Wnioskodawcą wsparcia przygotowawczego w ramach naboru II wniosków o przyznaniu pomocy są lokalne grupy działania, o których mowa w art. 4 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2019 r. poz. 1167 oraz z 2022 r. poz. 88).

Zakres wsparcia

Wsparcie przygotowawcze jest udzielane w oparciu o przygotowany:

  1. Plan włączenia społeczności, który zakłada przygotowanie Lokalnej Strategii Rozwoju z udziałem lokalnej społeczności, w tym przeprowadzenie konsultacji społecznych (co najmniej jedno spotkanie na obszarze każdej z gmin planowanej do objęcia LSR poświęcone w szczególności analizie potrzeb rozwojowych i potencjału danego obszaru, a także celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów, oraz odnośnych planowanych działań – odbywające się wg określonego harmonogramu);
  2. Opis procesu tworzenia LSRukierunkowany na zagadnienia dotyczące innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych ze szczególnym uwzględnieniem starzenia się społeczeństwa oraz wyludniania obszaru, partnerstwa w realizacji LSR, w szczególności poprzez wspólną realizację przedsięwzięć i projektów;
  3. Opis obszaru planowanego do objęcia LSR, w tym opis jego spójności (planowany obszar nie może zaburzyć spójności terytorialnej obszaru LSR wybranego i realizowanego w ramach PROW 2014-2020, jeżeli obszar ten jest objęty wnioskiem innego wnioskodawcy).

Forma i wysokość pomocy

Stawka pomocy dla wszystkich Wnioskodawców została określona w wysokości 74.000,00 zł, przy czym:

  • pierwsza transza pomocy to 20% przyznanej kwoty pomocy, którą wypłaca się po przedstawieniu samorządowi województwa informacji o miejscach i terminach spotkań w ramach planu włączenia społeczność i stworzeniu strony internetowej;
  • druga transza pomocy to 80% przyznanej kwoty pomocy, która jest wypłacana po zakończeniu operacji, tj. po przedstawieniu samorządowi województwa przygotowanej LSR, która spełnia warunki dostępu w konkursie na wybór LSR.

W celu rozliczenia operacji należy:

  1. zrealizować Plan włączenia społeczności;
  2. zrealizować zaplanowany proces tworzenia LSR;
  3. przygotować LSR, która spełnia warunki dostępu w konkursie na wybór LSR.

Plan włączenia lokalnej społeczności

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań:

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:
„Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja mająca na celu realizacje planu włączenia społeczności, w szczególności przygotowanie LSR wspołfinansowana jest ze środków Unie Europejskiej w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” w ramach poddziałania 19.1 „Wsparcie przygotowawcze” objętego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2021 – 2027

Akceptuje

'Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.'

Skip to content