tel. Fax: (91) 38-411-17 [email protected]

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na przeprowadzenie szkolenia dla Beneficjentów

Lokalna Grupa Działania “Gryflandia” informuje, że w postępowaniu wszczętym w dniu 29.10.2019 r. w formie zaproszenia do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie szkolenia dla Beneficjentów wybrana została oferta najkorzystniejsza na podstawie oceny ofert złożonych zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 

W terminie przewidzianym do składania ofert wpłynęły dwie oferty, najkorzystniejszą wg kryterium:

  • cena 70%
  • doświadczenie 30%

złożyła firma IMPULS Tomasz Albrecht na kwotę 2.000,00 zł (brutto)

Dobre praktyki

Stowarzyszenie LGD “Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim ” przedstawia publikację pod nazwą “Dobre praktyki – projekty dofinansowane w ramach PROW 2014 2020 oraz w ramach PO “Rybactwo i Morze”.

Publikacja dofinansowana została ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej “Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Publikacja zawiera spis wybranych praktyk – przedsięwzięć realizowanych we wszystkich lokalnych grupach działania w województwie zachodniopomorskim.

 

Do pobrania: “Dobre praktyki” – Materiał dot. LGD “Gryflandia” – str. 29-30.

DOBRE PRAKTYKIi wł

XXXII Targi Agro Pomerania 2019 w Barzkowicach

W miniony weekend Lokalna Grupa Działania “Gryflandia” uczestniczyła w XXXII Targach Agro Pomerania 2019 w Barzkowicach w ramach realizowanego projektu pn. “Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości” w ramach poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” objętego PROW na lata 2014-2020. Na stoisku lokalni przedsiębiorcy prezentowali swoje usługi i produkty lokalne. Była to również okazja do zaprezentowania się i promocji partnerów projektów.

Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości

Targi przedsiębiorczości, wyjazd studyjny do Szwecji i szkolenia dla przedsiębiorców – wszystko po to, aby wymienić się dobrymi praktykami w zakresie prowadzenia, rozwoju i marketingu przedsiębiorstw, a także nawiązać transgraniczną współpracę polsko-szwedzką. Umowę przyznającą zachodniopomorskim Lokalnym Grupom Działania fundusze na realizację tych zadań, podpisał  4 września 2019 r. wicemarszałek Jarosław Rzepa.

Projekt “Polsko-Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości”, w którym udział wezmą przedsiębiorcy z obszaru sześciu Lokalnych Grup Działania z województwa zachodniopomorskiego oraz jednej Lokalnej Grupy Działania ze Szwecji, obejmuje trzy zadania. Pierwsze z nich to promowanie usług i prezentacja dobrych praktyk przez przedsiębiorców z Polski i Szwecji podczas Barzkowickich Targów Rolnych AGROPOMERANIA 2019. Nawiązanie kontaktu i rozmowy z przedstawicielami szwedzkiej LGD będą możliwe także podczas 3-dniowego wyjazdu studyjnego, w którym udział weźmie ok. 30 osób. Projekt zakończy zorganizowanym w Polsce szkoleniem dla przedsiębiorców, podczas którego uczestnicy będą uczyć się przepisów i zasad w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. W przedsięwzięciu udział biorą: Lokalna Grupa Działania “Powiatu Świdwińskiego” (koordynator projektu), Centrum Inicjatyw Wiejskich, Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania “Siła w Grupie”, Lokalna Grupa Działania “Partnerstwo w Rozwoju”, Lokalna Grupa Działania “Gryflandia” oraz Stowarzyszenie Dolnoodrzańska Inicjatywa Rozwoju Obszarów Wiejskich, a także Lokalna Grupa Działania ze Szwecji Sydost Leader ideell trening.                                                                                                                                                                         Źródło: wzp.pl

Unijne wsparcie z PROW 2014-2020 na realizację projektu to blisko 270 tys. zł. Całkowity koszt wynosi ok. 330 tys. zł. Umowa została podpisana w ramach poddziałania 19.3 “Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z Lokalną Grupą Działania”

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że na podstawie § 22 pkt 16 w zw. z § 18 ust. 2 pkt 1 Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Gryflandia” , uchwałą Zarządu Nr 10/2019 z dnia 03.09.2019 r. odwołuje się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków wyznaczone na dzień 10 września 2019 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Gryflandia”. 

 

ZAWIADOMIENIE

 

“POLSKO SZWEDZKIE DNI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI “

TERMIN NABORU UCZESTNIKÓW OD 23 SIERPNIA DO 30 WRZEŚNIA 2019 ROKU

Lokalna Grupa Działania “Gryflandia” zaprasza mieszkańców powiatu gryfickiego do uczestnictwa w międzynarodowym projekcie współpracy “Polsko- Szwedzkie Dni Przedsiębiorczości”.

Projekt kierowany jest głownie do:

– osób fizycznych, które pozyskały środki finansowe za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania “Gryflandia” w ramach rozpoczęcia działalności gospodarczej lub rozwoju firmy,

– członków spółdzielni socjalnych,

– przedstawicieli stowarzyszeń prowadzących działalność w sferze lokalnej przedsiębiorczości w oparciu o produkt lokalny,

– przedsiębiorców lokalnych,

Informujemy, że uczestnik nie ponosi żadnych kosztów.

Termin zgłoszeń w Targach AGRO POMERANIA 2019 upływa z dniem 30 sierpnia 2019 r.

Termin zgłoszeń upływa z dniem 30 września 2019 r.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OGŁOSZENIE O NABORZE

Akceptuje

'Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.'

Skip to content